Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/pest-buda.hu/mysql.php on line 2

Untitled Document

Tájékoztató
TÁJÉKOZTATÓ

A képzőszerv adatai
Név: Pálosi és Társai Bt.” Pest Buda Autósiskola"
Címe: Budapest, 1039 Juhász Gyula u. 9.
E-mail: pestbuda1953@gmail.com
T: 06-70 613-03-29
www.pest-buda.hu
Cégforma: Betéti társaság
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-06-742339/5
Iskolavezető neve: Tendl Károly
e-mail: : pestbuda1953@gmail.com
06-20 32-33-410
Ügyfélfogadás
Bp.1039 Juhász Gyula u. 9.
H, K, Sz, Cs, 17:00-19:00
Telefon: 06-70 613-03-29
Tanpálya címe: Bp. III Bécsi út.310
Jelentkezés
Budapest.1039 Juhász Gy.u 9
H, K, Sz, Cs, 17:00-19:00
Telefon: 06-70 613-03-29
Pilisvörösvár 2085 Templom téri Általános Iskola
www.pest-buda.hu honlapunkon
A jelentkezés feltételei
Orvosi alkalmassági igazolás (I. csoport háziorvos)
Legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (8 általános). Az első elméleti vizsgára vinni kell., de utólag is pótolható.
17 betöltött életév, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki az előírt életévet (17) betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
Fontos még, hogy az első elméleti vizsgaeseménynek. az elméleti tanfolyam megkezdését követő 9 hónapon belül meg kell történ-nie, és az elméleti tanfolyam megkezdését követő 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben ez nem történik meg ,az egész tanfolyamot meg kell ismételni, ( a képzési díj ismételt befizetésével),ha valaki vezetői engedélyt kíván szerezni.
Elméleti vizsgára vinni kell: a vizsga időpontjában érvényes személyi igazolványt vagy ennek hiányában érvényes útlevelet.
Legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt (8 általános)

Kötelező elméleti óraszámok


Tantermi E-learning

90 nap/60 óra


vezetéselmélet: 8 óra
Közlekedési ismeretek: 16 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc

Gyakorlati óraszámok

Kötelező gyakorlati óraszám: 30 óra
Alapoktatás: minimum 9 óra
Városi vezetés: minimum 14 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Éjszakai vezetés:2 óra
Forgalmi vizsga: 1 óra
Kötelezően előírt futási teljesítmény: 580 km,
A gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc
A forgalmi vizsgára vinni kell: érvényes személyi igazolványt vagy ennek hiányában érvényes útlevelet.

Választható járművek
Opel Astra J, Citroen Picasso, Toyota Yaris, Fiat Brava. Amennyiben van rá lehetőség, egyéni igényeket figyelembe vesz-szünk.
Az elméleti oktatás pótlásának módja (hiányzás pótlása)
Amelyik tantárgy tanóráin hiányzott, köteles pótolni az iskolával egyeztetett időpontban, 2500 Ft különdíj/tanóra ellenében.
A gyakorlati oktatás /hiányzás / pótlásának módja.
Az előre egyeztetett gyakorlati órát legkésőbb 24 órával előtte mondhatja le a tanuló.
10 percet meghaladó /nem jelzett késés esetén ”nem jelent meg” bejegyzéssel megtérítendő órát ír be az oktató.
Tandíjak befizetésének módjai
Elméleti tandíj (e-learning )+elméleti vizsgadíj: 30 000 + 4 600 Ft, melyek befizetése egyben a vizsgára bejelentés feltétele.
Tantermi + elméleti vizsgadíj:35.000+ 4600 Ft
Gyakorlati óradíj:5000 Ft/óra, Délutáni 16 órától: 5500 Ft/óra. Más iskolától áthelyezett tanuló:6000 Ft/ óra
Gyakorlati tandíj részletei: 3 x 10 óra (3 x 50000 Ft), mely a vezetés előtt fizetendő. Az árváltoztatás jogát fent tartjuk.
Sikertelen forgalmi vizsga esetén 4 tanórát + 1 vizsgaórát köteles vezetni a tanuló. Ennek hiányában nem vizsgázhat.
Egészségügyi tanfolyam díja: 9000 Ft

Elméleti tandíj visszaigénylése.
- A tanuló a vonatkozó jogszabálynak megfelelően a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság honlapjáról letölthető formanyomtatvány kitöl-tésével az elméleti tanfolyam és az elméleti vizsga összesített díját maximum 25 000 forint összeghatárig visszaigényelheti. En-nek feltétele a sikeres elméleti vizsga időpontjában be NEM töltött 20. életév A visszaigénylésre szolgáló nyomtatvány irodánk-ban átvehető.


Felmentések
Az elsősegélynyújtást tanúsító igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a 31/1992 (XII.1.) NM rendeletben felsoroltak.
Orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi –az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői ,diatetikus, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel képesítéssel rendelkező, valamint a köz-egészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek és az egészségügyi közép-vagy szakiskolát végzettek, továbbá 1984.01.01 után bár-mely járműkategóriára engedélyt ,”Mezőgazdasági vontató”, „ Segédmotoroskerékpár” , „Lassú jármű” kategóriában közúti járműveze-tői jogosultságot szerzett. További mentesség a „Vöröskeresztes igazolás „megszerzése alól nem adható.
Az eü. vizsgán kapott igazolás, csak a vezetői engedély kiadásának feltétele, egyéb vizsgákat nem befolyásol (elméleti illetve forgalmi vizsga) –Az egészségügyi tanfolyam nem kötelező, csak a vizsga,(kivéve a felmentettek vagy akinek már van.) Az egészségügyi tanfolyam iskolánkban külön díjazás ellenében elvégezhető
Tanuló áthelyezése
Amennyiben a tanuló a képzést más képzőszervnél kívánja folytatni, az autósiskola a befizetett, de még fel nem használt tandíjrészt a tanulónak visszautalja.
Az akciós áron meghirdetett tanfolyam esetén a már levezetett órák óradíj-különbözetét köteles az autósiskolának befizetni.
Az akciós tanfolyamok ideje a tanulói tájékoztatóban van megjelölve.
A képzési igazolás kiadása díjtalan. Kiadása irodánkban, ügyfélszolgálati időben. Az ügyintézési határidő 3 munkanap.
A megkezdett elméleti tanfolyam díja nem visszatérítés-köteles.
Oktatási helyszínek
Elméleti oktatás: 1039 Budapest, Juhász Gyula u.9.
2085 Pilisvörösvár, Templom téri Általános Iskola
Alapoktatás: Bp. III Bécsi út.310 (tanpálya)
Főoktatás: Budapest, Óbuda és környéke.
Pótórák igénylésének módja és díjai.
Az oktatóval egyeztetve a tanuló további órákat vezethet. Pótóra a 31. órától, megegyező a mindenkori alap tanóra díjával.
A tanuló jogai és kötelezettségei:
A tanuló joga az iskola vállalt kötelezettségeinek számonkérése: a tanuló az iskola vállalt kötelezettségeinek nem teljesítése esetén az iskolavezetőhöz, ha pedig így sem kap szerinte megfelelő jogorvoslást, akkor az illetékes felügyeleti szervhez fordulhat.
A tanuló kötelezettségei Részvétel az összes elméleti foglalkozáson (az esetleges hiányzások pótlása). Felkészülés az elméleti vizsgára.
Pontos és a vezetéshez megfelelő megjelenés a gyakorlati órákon és a vizsgákon.
A tanuló az oktatási órákon és a vizsgán alkoholos befolyásoltság, illetve bódítószer hatása alatt nem állhat.
Ilyen esetekben az oktató köteles hazaküldeni a tanulót, és az órák költsége (maximum 2 óra) a tanulót terheli.
A képzőszerv kötelezettségei:
- A teljes képzési szolgáltatás feltételeinek folyamatos biztosítása - A tanuló személyes adatainak bizalmas, diszkrét kezelése, személyes adatainak védelme a hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2. § (1) bekezdésének valamint az Európai Unió Egységes Adatvédelmi Irányelvének (GDPR) megfelelően.
A tanuló részletes tájékoztatása a szolgáltatásról, annak díjairól vizsgára bocsátás feltételeiről, vezetői engedély kiadásáról (je-len tájékoztató)
A befizetett tandíjért megfelelő, jogszabályban rögzített mértékű és minőségű szolgáltatást nyújtani
Tanulói panaszokat kivizsgálni.
- Az általa foglalkoztatott szakoktatók munkájának felügyelete, ellenőrzése.
A tanulmányi szerződés és az írásos tájékoztatás alapján az autósiskola csak képzési szolgáltatást teljesít, vizsgaeseményekkel, a vizsga eredményekkel a vezetői engedély kiadásával, valamint a hatósági díjakkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal

Engedélyező hatóság
Innovációs és Technológiai Minisztérium
1082 Budapest Vajdahunyad utca 45
Telefon:061-814-1819
A képzés felügyelete
Közlekedési-Alkalmazási Vizsgaközpont.(KAV)
1119 Budapest, Petzvál József u. 39.
Telefon: 06 1 371 30 30
E-mail: kepzes-buda@nkh.gov.hu
Vizsgadíjak és azok befizetése
Elméleti vizsgadíj: 4600.-Ft (elméleti vizsgára jelentkezéskor fizetendő) . Gyakorlati vizsgadíj: 11000 Ft (vizsgára való jelentéskor fizeten-dő)

Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások
A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki a KAV által elektronikusan küldött vizsgaigazolás alapján. A tanulónak, csak az okmányirodá-ba kell bemennie.
Az eljárási illeték összege a mindenkori hatósági ár.
Sikeres forgalmi vizsga.
Nem magyar állampolgár esetén, legalább 6 hónapos tartózkodási engedély.
Az Európai Unió állampolgárainak bejelentett magyarországi lakcímmel kell rendelkezniük.
Legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány.
.Az egészségügyi alkalmasságot igazoló 1-es csoportú igazolás
Közúti elsősegélynyújtó vizsga eredményes teljesítését igazoló tanúsítvány, vagy felmentések alapjául szolgáló okirat,Pest-Buda Autósiskola - Pálosi és Társa Kereskedelmi és Szolgáltatói Betéti Társaság - A honlapot készítette: PilisCentrum.hu