Tájékoztató

FONTOS TUDNIVALÓK

A képzőszerv adatai

Név: Tendl Károly

Békásmegyeri Autósiskola, Pest-Buda Autósiskola

Címe: 1039 BP. Királyok útja 180

E-mail: pestbuda1953@gmail.com

T: +3620 213-3410

Cégforma: Egyéni Vállalkozó

Adószám: 68231758-1-41

Iskolavezető neve: Tendl Károly

Ügyfélfogadás

1039  Budapest .Juhász Gyula u.9

H, K, Sz, Cs, 15:00-19:00

Telefon: 06-70 613-03-29

Tanpálya címe: Bp.III.Bécsi út 310

Jelentkezés

Budapest.1039  Budapest .Juhász Gyula u.9

H, K, Sz, Cs, 15:00-19:00

Telefon: 06-70 613-03-29

A jelentkezés feltételei

Orvosi alkalmassági igazolás (I. csoport háziorvos)

Legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány (8 általános). Az első elméleti vizsgára vinni kell., de utólag is pótolható.

17 betöltött életév, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki az előírt életévet (17) betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Fontos még, hogy az első elméleti vizsgaeseménynek. az elméleti tanfolyam megkezdését követő 9 hónapon belül meg kell történnie, és az elméleti tanfolyam megkezdését követő 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tenni. Amennyiben ez nem történik meg  ,az egész tanfolyamot meg kell ismételni,  ( a képzési díj ismételt befizetésével),ha valaki vezetői engedélyt  kíván szerezni.

Elméleti vizsgára vinni kell: a vizsga időpontjában érvényes személyi igazolványt vagy ennek hiányában érvényes útlevelet.

Legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt (8 általános)

Kötelező elméleti óraszámok Tantermi                                                      E-learning                                                                                          

 • vezetéselmélet: 8 óra                                                                   90 nap/60 óra
 • Közlekedési ismeretek: 16 óra
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
 • Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc
 • Gyakorlati óraszámok
 • Kötelező gyakorlati óraszám: 30 óra
 • Alapoktatás: minimum 9 óra
 • Városi vezetés: minimum 14 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra
 • Éjszakai vezetés:2 óra
 • Forgalmi vizsga: 1 óra

Kötelezően előírt futási teljesítmény: 580 km,

A gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc

A forgalmi vizsgára vinni kell: érvényes személyi igazolványt vagy ennek hiányában érvényes útlevelet.

Választható járművek

Opel Astra J, Citroen Picasso, Toyota Yaris, Fiat Brava. Amennyiben van rá lehetőség, egyéni igényeket figyelembe vesszünk.

Az elméleti oktatás pótlásának módja (hiányzás pótlása)

Amelyik tantárgy tanóráin hiányzott, köteles pótolni az iskolával egyeztetett időpontban, 2500 Ft különdíj/tanóra ellenében.

A gyakorlati oktatás /hiányzás / pótlásának módja.

Az előre egyeztetett gyakorlati órát legkésőbb 24 órával előtte mondhatja le a tanuló.

10 percet meghaladó /nem jelzett késés esetén ”nem jelent meg” bejegyzéssel megtérítendő órát ír be az oktató.

Tandíjak befizetésének módjai

Elméleti tanfolyam ár: 45.000 Ft

II. E-learning (távoktatás )elméleti csomag ára:
(75 óra/ 180 napon belül el kell végezni! )
45.000 Ft + 12.000 Ft E.Ü.tanfolyam: 57.000 Ft

Egybe fizetés esetén  2000 Ft kedvezmény:   55.000 Ft

Gyakorlat : alapóra és pótóra 9.500Ft/tanóra.

30 óra 285.000,- Ft /részletekben is fizethető/

Gyorsított gyakorlati képzés : 10.500 Ft/tanóra
(1-2 hét kocsira kerülés, minimum heti 3 alkalom)

Esti vezetés : 10.500 Ft/tanóra – 16.00 órától

Egészségügyi tanfolyam díja mindkét típusnál : 12.000 Ft
e-learning, tantermi kresz tanfolyam.
Más képzőszervtől átigazolt tanulók óradíja : 10.500 Ft/tanóra + 15.000 Ft regisztrációs díj.

Jogosítványos tanulók óradíja 10.000 Ft/tanóra .

Sikertelen forgalmi vizsga esetén 4 tanórát + 1 vizsgaórát köteles vezetni a tanuló. Ennek hiányában nem vizsgázhat.

Elméleti tandíj visszaigénylése.

– A tanuló a vonatkozó jogszabálynak megfelelően a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság honlapjáról letölthető formanyomtatvány kitöltésével az elméleti tanfolyam és az elméleti vizsga összesített díját maximum 25 000 forint összeghatárig visszaigényelheti. Ennek feltétele a sikeres elméleti vizsga időpontjában be NEM töltött 20. életév A visszaigénylésre szolgáló nyomtatvány irodánkban átvehető

Felmentések

 Az elsősegélynyújtást tanúsító igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a 31/1992 (XII.1.) NM rendeletben felsoroltak.

Orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi –az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői ,diatetikus, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel képesítéssel rendelkező, valamint a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek és az egészségügyi közép-vagy szakiskolát végzettek, továbbá 1984.01.01 után bármely járműkategóriára engedélyt ,”Mezőgazdasági vontató”, „ Segédmotoroskerékpár” ,  „Lassú jármű”  kategóriában  közúti járművezetői jogosultságot szerzett. További mentesség a „Vöröskeresztes igazolás „megszerzése alól nem adható.

Az eü. vizsgán kapott igazolás, csak a vezetői engedély kiadásának feltétele, egyéb vizsgákat nem befolyásol (elméleti illetve forgalmi vizsga) –Az egészségügyi tanfolyam nem kötelező, csak a vizsga,(kivéve a felmentettek  vagy akinek már van.)             Az egészségügyi tanfolyam iskolánkban külön díjazás ellenében elvégezhető

Tanuló áthelyezése

Amennyiben a tanuló a képzést más képzőszervnél kívánja folytatni, az autósiskola a befizetett, de még fel nem használt tandíjrészt a tanulónak visszautalja.

Az akciós áron meghirdetett tanfolyam esetén a már levezetett órák óradíj-különbözetét köteles az autósiskolának befizetni.

Az akciós tanfolyamok ideje a tanulói tájékoztatóban van megjelölve.

A képzési igazolás kiadása díjtalan. Kiadása irodánkban, ügyfélszolgálati időben. Az ügyintézési határidő 3 munkanap.

A megkezdett elméleti tanfolyam díja nem visszatérítés-köteles.

Oktatási helyszínek

Elméleti oktatás: 1039 Budapest, Juhász Gyula u.9.

Alapoktatás: Bp. III Bécsi út.310 (tanpálya)

Főoktatás: Budapest, Óbuda és környéke.

Pótórák igénylésének módja és díjai.

Az oktatóval egyeztetve a tanuló további órákat vezethet. Pótóra a 31. órától, megegyező a mindenkori alap tanóra díjával.

A tanuló jogai és kötelezettségei:

A tanuló joga az iskola vállalt kötelezettségeinek számonkérése: a tanuló az iskola vállalt kötelezettségeinek nem teljesítése esetén az iskolavezetőhöz, ha pedig így sem kap szerinte megfelelő jogorvoslást, akkor az illetékes felügyeleti szervhez fordulhat.

A tanuló kötelezettségei Részvétel az összes elméleti foglalkozáson (az esetleges hiányzások pótlása). Felkészülés az elméleti vizsgára.

Pontos és a vezetéshez megfelelő megjelenés a gyakorlati órákon és a vizsgákon.

A tanuló az oktatási órákon és a vizsgán alkoholos befolyásoltság, illetve bódítószer hatása alatt nem állhat.

Ilyen esetekben az oktató köteles hazaküldeni a tanulót, és az órák költsége (maximum 2 óra) a tanulót terheli.

A képzőszerv kötelezettségei:

– A teljes képzési szolgáltatás feltételeinek folyamatos biztosítása – A tanuló személyes adatainak bizalmas, diszkrét kezelése, személyes adatainak védelme a hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2. § (1) bekezdésének valamint az Európai Unió Egységes Adatvédelmi Irányelvének (GDPR) megfelelően.

A tanuló részletes tájékoztatása a szolgáltatásról, annak díjairól vizsgára bocsátás feltételeiről, vezetői engedély kiadásáról (jelen tájékoztató)

A befizetett tandíjért megfelelő, jogszabályban rögzített mértékű és minőségű szolgáltatást nyújtani

Tanulói panaszokat kivizsgálni.

– Az általa foglalkoztatott szakoktatók munkájának felügyelete, ellenőrzése.

A tanulmányi szerződés és az írásos tájékoztatás alapján az autósiskola csak képzési szolgáltatást teljesít, vizsgaeseményekkel, a vizsga eredményekkel a vezetői engedély kiadásával, valamint a hatósági díjakkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal

 

Engedélyező hatóság

Innovációs és Technológiai Minisztérium

1082 Budapest Vajdahunyad utca 45

Telefon:061-814-1819

A képzés felügyelete

Közlekedési-Alkalmazási Vizsgaközpont.(KAV)

1119 Budapest, Petzvál József u. 39.

Telefon: 06 1 371 30 30

E-mail: kepzes-buda@nkh.gov.hu

Vizsgadíjak és azok befizetése

Elméleti vizsgadíj: 4600.-Ft (elméleti vizsgára jelentkezéskor fizetendő) .  Gyakorlati vizsgadíj: 11000 Ft (vizsgára való jelentéskor fizetendő)

 

Vezetői engedély kiadásával kapcsolatos előírások

A vezetői engedélyt az okmányiroda állítja ki a KAV által elektronikusan küldött vizsgaigazolás alapján.  A tanulónak, csak az okmányirodába kell bemennie.

Az eljárási illeték összege a mindenkori hatósági ár.

Sikeres forgalmi vizsga.

Nem magyar állampolgár esetén, legalább 6 hónapos tartózkodási engedély.

Az Európai Unió állampolgárainak bejelentett magyarországi lakcímmel kell rendelkezniük.

Legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány.

.Az egészségügyi alkalmasságot igazoló 1-es csoportú igazolás

Közúti elsősegélynyújtó vizsga eredményes teljesítését igazoló tanúsítvány, vagy felmentések alapjául szolgáló okirat.